pttk chelmek

 

L.P.

DATA

DZIEŃ

OPIS IMPREZY

TERMIN ZAPISÓW

1.

18-19.01.2020                    

SOBOTA – NIEDZIELA

KULIG NA SPISZU

07.01.2020

GODZ.15-16                                          

2.

16.02.2020

NIEDZIELA

DOLINKI PODKRAKOWSKIE ZIMĄ – DOLINA BĘDKOWSKA

03.02.2020

GODZ. 15 - 16

3.

15.03.2020

NIEDZIELA

36 PIELGRZYMKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA JASNĄ GÓRĘ

02.03.2020

GODZ. 15 - 16

4.

28.03.2020

SOBOTA

ŻYWIEC I OKOLICE

16.03.2020

GODZ. 15 - 16

5.

05.04.2020

NIEDZIELA

NIEDZIELA PALMOWA W LIPNICY MUROWANEJ

23.03.2020

GODZ. 15 –16

6.

25.04.2020

SOBOTA

TARNOWSKIE GÓRY – ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA , SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA

14.04.2020

GODZ. 15 - 16

7.

17.05.2020

NIEDZIELA

OGRODZIENIEC – MIRÓW – BOBOLICE

04.05.2020

GODZ. 15 – 16

8.

22 – 24.05. 2020

PIĄTEK – NIEDZIELA

ROZTOCZE: ZAMOŚĆ, SZCZEBRZESZYN, ZWIERZYNIEC, KRASNOBRÓD

27.04.2020

 GODZ. 15 - 16

9.

07.06.2020

NIEDZIELA

SZCZYRK

25.05.2020

GODZ. 15 - 16

10.

13.06.2020

SOBOTA

BABIA GÓRA

01.06.2020

GODZ. 15 - 16

11.

21 – 27.06.

2020

NIEDZIELA – SOBOTA

PODLASIE: BIAŁYSTOK, AUGUSTÓW, BIAŁOWIEŻA

17.02.2020

GODZ. 15 – 16

ZALICZKA 200 ZŁ

12.

11.07.2020

SOBOTA

MAŁA FATRA (SŁOWACJA) WLK. ROZSUTEC

29.06.2020

GODZ. 15 - 16

13.

26.07.2020

NIEDZIELA

WISŁA

19.07.2020

GODZ. 15 - 16

14.

08.08.2020

SOBOTA

BESKID – MORAWSKO ŚLĄSKI (CZECHY) LYSA HORA

27.07.2020

GODZ. 15 - 16

15.

15.08.2020

SOBOTA

TATRY ZACHODNIE: STAROROBOCIAŃSKI, BYSTRA

03.08.2020

GODZ. 15 - 16

16.

30.08.2020

NIEDZIELA

BRENNA

17.08.2020

 GODZ. 15 - 16

17.

05.09.2020

SOBOTA

STARY I NOWY SĄCZ

24.08.2020

GODZ. 15 – 16

18.

19.09.2020

SOBOTA

BESKID SĄDECKI - RADZIEJOWA

07.09.2020

GODZ. 15 – 16

19.

26.09.2020

SOBOTA

ZAWOJA – JESIEŃ BABIOGÓRSKA

14.09.2020

GODZ. 15 – 16

20.

16 - 18.10. 2020

PIĄTEK – NIEDZIELA

ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W GÓRACH – BIESZCZADY

14.09. 2020

GODZ. 15 – 16

ZALICZKA 100 ZŁ

218.11.2020NIEDZIELAKRAKÓW-KAZIMIERZ26.10.2020
GODZ.15 - 16
2206.12.2020NIEDZIELAŁÓDŹ23.11.2020
GODZ. 15 - 16


 Od dnia 01.01.2020r. wpłaty przyjmowane są od godz. 15:00 do godz. 16:00

UWAGI:

 1. Szczegółowe programy wycieczek będą dostępne w siedzibie MOKSiR oraz na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl w zakładce PTTK, na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

 2. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane przez członków Zarządu Koła w siedzibie MOKSiR  w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 w terminach określonych w Kalendarzu Imprez.

 3. Pierwszeństwo zapisów na wszystkie wycieczki mają członkowie PTTK.

 4. Opłaty za wycieczkę można również dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PEKAO S.A nr: 61 1240 4155 1111 0010 7183 5331 najpóźniej tydzień przed datą wyjazdu.

 5. Informacji na temat wycieczek można uzyskać pod nr 603 335 176.

INFORMACJA

Osoby wstępujące do PTTK w roku 2020 powinny:
 1. Wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK 
 2. Dołączyć 1 zdjęcie.
 3. Opłacić wpisowe w wysokości:
  Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:
  1) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  2) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
  3) 8,00 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
  2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK
  3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2020 w wysokości 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK
Składki na 2020 r. wynoszą:
 1. 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 2. 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 3. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową  młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 4. 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
 1. rodzice  lub  opiekunowie  prawni  osób  małoletnich opłacający  składkę  za  co  najmniej  jedną  osobę  małoletnią (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

  Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 marca 2020 r.


  20 lat zakładowego oddziału PTTK Chełmek - archiwalna publikacja

  KOŁO MIEJSKIE PTTK
  ODDZIAŁU ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ
  W CHEŁMKU

  SZCZYRK
  07.06.2020r. /niedziela/
  PROGRAM WYCIECZKI


  1. Wyjazd uczestników wycieczki spod MOKSiR-u w Chełmku 07.06.2020r. /niedziela/ o godz. 8.00., a z Oświęcimia o 8:15. (przystanek naprzeciw Lidla).
  2. Przejazd trasą : Chełmek – Szczyrk – Chełmek.
  3. Powrót do Chełmka około godz. 18.00.
  4. Kierownikiem i pilotem wycieczki jest kol. Franek Matyja tel.: 603 335 176.
  5. Zapisy TELEFONICZNIE przyjmuje kol. Róża Piwowarczyk tel.: 505 131 766
  Ilość miejsc ograniczona – 25 osób.
  Koszt wyjazdu – 35,-zł
  Wszyskim uczestnikom życzymy wspaniałych wrażeń,miłej atmosfery i dobrego humoru.