pttk chelmek

 

 

L.P.

DATA

DZIEŃ

OPIS IMPREZY

TERMIN ZAPISÓW

1.

11.07.2020

SOBOTA

TURBACZ

06.07.2020

GODZ. 15:00-16:00                               

2.

25.07.2020

SOBOTA

BABIA GÓRA

 20.07.2020

GODZ. 14:00 - 15:00

3.

08.08.2020

SOBOTA

TATRY ZACHODNIE STAROROBOCIAŃSKI

03.08.2020

GODZ. 14:00 - 15:00

4.

21-23.08.2020

PIĄTEK - NIEDZIELA

BIESZCZADY

06.07.2020

GODZ. 15:00 - 16:00

ZADATEK - 100 zł

5.

05.09.2020

SOBOTA

STARY I NOWY SĄCZ

31.08.2020

GODZ. 15:00 - 16:00

6.

19.09.2020

SOBOTA

BESKID SĄDECKI RADZIEJOWA

14.09.2020

GODZ. 14:00 -15:00

 7. 09-11.10.2020 PIATEK-NIEDZIELA ROZTOCZE, ZAMOŚĆ

 07.09.2020

 GODZ. 14:00-15:00

8.17.10.2020SOBOTAZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO- ŻYWIEC

12.10.2020

GODZ. 14:00-15:00UWAGI:

 1. Szczegółowe programy wycieczek będą dostępne w siedzibie MOKSiR oraz na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl w zakładce PTTK, na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

 2. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane przez członków Zarządu Koła w siedzibie MOKSiR  w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 w terminach określonych w Kalendarzu Imprez.

 3. Pierwszeństwo zapisów na wszystkie wycieczki mają członkowie PTTK.

 4. Opłaty za wycieczkę można również dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PEKAO S.A nr: 61 1240 4155 1111 0010 7183 5331 najpóźniej tydzień przed datą wyjazdu.

 5. Informacji na temat wycieczek można uzyskać pod nr 603 335 176.

INFORMACJA

Osoby wstępujące do PTTK w roku 2020 powinny:
 1. Wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK 
 2. Dołączyć 1 zdjęcie.
 3. Opłacić wpisowe w wysokości:
  Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:
  1) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  2) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
  3) 8,00 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
  2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK
  3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2020 w wysokości 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK
Składki na 2020 r. wynoszą:
 1. 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 2. 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 3. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową  młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 4. 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
 1. rodzice  lub  opiekunowie  prawni  osób  małoletnich opłacający  składkę  za  co  najmniej  jedną  osobę  małoletnią (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

  Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 marca 2020 r.


  20 lat zakładowego oddziału PTTK Chełmek - archiwalna publikacja  UWAGA!
  Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną impreza zostaje odwołana i odbędzie się w innym terminie.

  ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO

  ŻYWIEC

  PROGRAM WYCIECZKI

  17 PAŹDZIERNIK 2020
  (SOBOTA)

  1. Wyjazd uczestników wycieczki spod MOKSiR-u w Chełmku , Pl.
  Kilińskiego 3 w dniu 17.10.2020 o godz. 10:00, a z Oświęcimia o
  10:15. (przystanek naprzeciw Lidla)
  2. Zwiedzanie kaskady Soły – zapory na rzece.
  3. Spacer po żywcu – zabytki miasta. Park Zamkowy.
  4. Biesiada turystyczna w zajeździe „SZAŁAS”.
  5. Powrót do Chełmka około godz. 20:00.
  6. Kierownikiem i pilotem wycieczki jest kol. Franek Matyja
  tel.:603 335 176.
  7. Zapisy i wpłaty w MOKSiR Pl. Kilińskiego 3, przyjmuje kol. Józek
  Korycik tel.:512144421 w dniu 12.10. w godzinach 14:00 –
  15:00.
  8. Wycieczka dotowana jest ze składek członkowskich.
  Koszt wyjazdu : członkowie PTTK – 30 zł