Cennik opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku w 2019 r.

I. Wynajem pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Chełmku przy ul. Chrobrego 77 – sala główna wraz z zapleczem, WC i korytarz

Lp

Wynajem sali j.w.

 

opłaty za godziny pobierane są przy wynajmach do 6 godzin

Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do12 godzin

1

Na uroczystości okolicznościowe, rodzinne

55,00zł

 

310,00zł*

 

2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

75,00zł

410,00zł*

3

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym

75,00zł

 

320,00zł*

 

II. Wynajem pomieszczeń w siedzibie MOKSiR przy Placu Kilińskiego 3.

1.

Lp

Wynajem sali tanecznej

 

opłaty za godziny pobierane są przy wynajmach do 6 godzin

Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do12 godzin

1

Na uroczystości okolicznościowe, rodzinne

55,00zł

 

340,00zł*

 

2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

75,00zł

410,00zł*

3

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym

75,00zł

 

330,00zł*

 

2.

Lp

Wynajem sali tanecznej

wraz z zapleczem

 

 

Kwota

z podatkiem VAT

 

1.

Na uroczystości okolicznościowe i rodzinne

sobota-niedziela

1.600,00zł brutto

 

3.

Lp

Wynajem sali wykładowej

 

opłaty za godziny pobierane są przy wynajmach do 6 godzin

 

Kwota
z podatkiem VAT

*od 6 do 12 godzin

1.

Na imprezy o charakterze handlowym
(prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

55,00zł brutto

310,00zł brutto

2.

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym, kursów, szkoleń, konferencji

55,00zł brutto

310,00zł brutto

4.

Lp

 

Wynajem sali kinowo-widowiskowej

Kwota z podatkiem VAT

1.

Na spektakle, pokazy, prezentacje, widowiska trwające do 3h

560,00zł brutto

2.

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym, kursów, szkoleń, konferencji za godzinę,

160,00zł brutto

 

Wynajem garaży i pomieszczeń magazynowych.

 

Lp

Wynajem

Kwota

z podatkiem VAT

za miesiąc

1

Garaż ogrzewany w budynku przy ul. Topolowej 6 o pow. 16 m2

100,00zł

2

Garaże nie ogrzewane w budynku przy ul. Topolowej 8:

o pow. 20 m2

o pow. 15 m2

 

 

107,00zł

85,00zł

 

Wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Topolowej 6.

Lp

Wynajem sali j.w.

 

opłaty za godziny pobierane są przy wynajmach do 6 godzin

Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do 12 godzin

1

Na uroczystości okolicznościowe, rodzinne

35,00zł brutto

180,00zł*

2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

45,00zł brutto

220,00zł*

3

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym – pomieszczenie nr 5

------------

13zł netto za m² na miesiąc

4

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym – pomieszczenie nr 6

------------

13zł netto za m² na miesiąc

V. Organizacja stoisk handlowych

a) oferujących piwo, gastronomię, art. spożywcze, wyroby tytoniowe – 400,00zł brutto za dzień .

b)oferujących piwo na zasadzie wyłączności oraz gastronomię, art.spożywcze, wyroby tytoniowe podczas „Dni Chełmka” oraz „Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą” kwota nie niższa niż 520zł brutto (organizator stoiska wyłaniany jest w drodze konkursu).

oferujących piwo i napoje chłodzące – 400,00zł brutto za dzień

oferujących gastronomię i art. spożywcze – 170,00zł brutto za dzień

oferujących art. drobne ( wata cukrowa, zabawki, popcorn itp. ) :

jeden asortyment – 60,00zł brutto /dzień

więcej niż jeden asortyment – 90,00zł brutto /dzień

 

VI. Wynajem placu w Parku Miejskim w celu organizacji Wesołego miasteczka – 700,-zł brutto ( do 7 dni)

VII. Opłaty za kursy, sekcje, koła zainteresowań, imprezy ustalane są poza niniejszym cennikiem.

 

VIII. Inne opłaty:

wynajem krzesła - 3,69zł brutto /za dobę/

wynajem kompletu piwnego – 25,-zł brutto /za dobę/

- ława – 7,-zł brutto /za dobę/

- stół – 12,-zł brutto /za dobę/


IX. Zamieszczanie reklam wizualnych na terenach należących do MOKSiR

1m² planszy reklamowej na dowolnym podłożu wynosi - 0,50zł z podatkiem VAT za dzień (siedziba MOKSIR)

ceny reklam eksponowanych w trakcie imprez programowych ustalane są w drodze negocjacji

w przypadku reklam dotyczących mediów dopuszcza się rozliczenie barterowe.

X. Zamieszczenie reklam i ogłoszeń w "Echo Chełmka"
(podane ceny zawierają podatek VAT)

1. Ogłoszenia drobne ( do 10 słów) w ramce – 10,-zł ,
2. Ogłoszenia drobne ( do 10 słów) w ramce – pogrubiona czcionka – 12,-zł,
3. Ogłoszenia i reklamy modułowe ( moduł 6 x 3,5 cm) na stronach od 3 do 14 – 60,-zł za jeden moduł
4. Ogłoszenia i reklamy modułowe ( 6 x 3,5 cm) na strona 2 – 100,- zł za jeden moduł
5. Ogłoszenia i reklamy modułowe ( 6 x 3,5 cm) na stronach 15 i 16 – 90,-zł 6. Insert A 4 – 450 zł
7. Ogłoszenia i reklamy w kilku wydaniach lub zamówionych na cały rok otrzymują zniżki:
- 10% za zamieszczenie w trzech kolejnych wydaniach,
- 20% za zamieszczenie w 6 kolejnych wydaniach,
- 40% za zamieszczenie w 12 wydaniach

 

XI.Usługi prowadzone w Bibliotece Publicznej w Chełmku przy ul. Topolowej 8:

Usługi kserograficzne – opłaty obowiązują do 31.01.2017r. Od 01.02.2017r. MOKSIR nie prowadzi usługi.

a/ 1 strona A4 – 30gr

b/ 1 strona A3 – 50gr

 

Opłaty związane z korzystaniem ze stanowisk internetowych w Bibliotece Publicznej w Chełmku. obowiązują do 31.01.2017r. Od 01.02.2017r. MOKSIR nie prowadzi usługi.

a/ drukowanie 1 strony - tekst – 0,40zł brutto,

b/ drukowanie 1 strony - z elementami grafiki – 1,20zł brutto,

c/ drukowanie 1 strony - obrazy – 2,70zł brutto.

 

XII. Cennik zajęć w Domu Ludowym w Chełmku przy ul.Chrobrego 77:

JOGA, CARDIO, BPU, TRAMPOLINY,ZUMBA,PILATES

A/ jednorazowo – 15,-zł za zajęcia,

B/ przy zakupie karnetu na cały miesiąc – 10,-zł za zajęcia (opłata za karnet uzależniona od ilości zajęć w miesiącu)

WPRAWKI TANECZNE – 5zł jednorazowo od osoby.

 

XIII. CENNIK CENTRUM SPORTOWEGO MOKSIR W CHEŁMKU NA 2015r.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z LODOWISKA
1. Wstęp na lodowisko:
a) dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia* - 3 zł/60 min.
b) dorośli - 5 zł / 60 min.
c) wynajęcie płyty lodowiska dla amatorskich grup** - 100 zł/60 min.
d) wynajęcie płyty lodowiska z oświetleniem dla amatorskich grup** - 130zł/60min.
e) Uczniowie szkół z terenu gminy z opiekunem - 1 zł/60 min.
2. Wypożyczenie 1 pary łyżew - 5 zł/60 min.
3. Usługa ostrzenia łyżew - 5 zł/1 para

* za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
** terminy indywidualnych wynajmów należy ustalać z obsługą lodowiska.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
1. Trening 60 min. - 130 zł,
2. Trening 60 min. z oświetleniem - 160 zł,

3. Sparing, mecz towarzyski (2x45 min.) - 460 zł,
4. Sparing, mecz towarzyski z oświetleniem (2x45 min.) - 560 zł.

* Kluby sportowe z terenu gminy – zniżka 50 %

CENNIK KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
Karnet normalny : 40 zł/miesiąc
Karnet ulgowy: 30 zł/miesiąc (młodzież do 19 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej)

Wejście jednorazowe: 8 zł.

CENNIK KORZYSTANIA Z KRYTEGO KORTU TENISOWEGO
Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli:

8.00-22.00 - 50 zł/h /sezon zimowy/

8.00-22.00 - 30 zł/h /sezon letni/

CENNIK KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH ODKRYTYCH

(Korty Tenisowe przy ul. Krakowskiej 22)
Cena za godzinę gry od poniedziałku do piątku:
8.00 - 14.00 - 16 zł /dla członków ligi - 14 zł
14.00 - 20.00 - 18 zł /dla członków ligi - 16 zł

Cena za godzinę w sobotę i niedzielę:
8.00 - 20.00 - 20 zł /cena gry w sobotę, niedzielę i święta dotyczy również członków ligi/

 

CENNIK KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH ODKRYTYCH

(Korty Tenisowe przy ul. Brzozowej 2)
Cena za godzinę gry od poniedziałku do piątku:
8.00 - 14.00 - 18 zł /dla członków ligi - 16 zł
14.00 - 22.00 - 20 zł /dla członków ligi - 18 zł
Cena za godzinę w sobotę i niedzielę:
8.00 - 22.00 - 22 zł /cena gry w sobotę, niedzielę i święta dotyczy również członków ligi/

 

CENNIK ZAJĘĆ

- Szkółka piłkarska – 40 zł/miesiąc

- Szkółka tenisa ziemnego - 10 zł/1 h treningu

Wynajem obiektów na imprezy sportowe odbywa się na odrębnych zasadach.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

XIV.

Postanowienia końcowe:

Zamieszczone ceny są stawkami minimalnymi.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość obniżenia lub podwyższenia ceny.

Niesklasyfikowane w cenniku usługi wyceniane są poza cennikiem w oparciu o wskaźniki i realia.

Poza niniejszym cennikiem ustalane są ceny biletów i „wpisowego” na poszczególne imprezy programowe.