Związek Emerytów


Miejsce przyjazne Seniorom !

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chełmku

Siedziba Związku:
ul. Topolowa 8, Chełmek
(budynek dawnej biblioteki)

 

Biuro czynne w godz.
poniedziałek od 14.00 do 17.00
środa od 09.00 do 12.00
Tel. 694 366 200

Lp.

Miejsce

Termin

Uwagi

1

Bułgaria „Palma” – samolot – 7dni

09.06 - 16.06

1 897 zł

2

Chorwacja – Gradacz

03.06 – 13.06

1 855 zł

3

Chorwacja- Karlobag „Zagreb”

05.09 – 17.09.

1 795 zł

4

Darłówko „Kama”

15.06 – 27.06.

1 795 zł

5

Łeba „Fregata”

23.06 – 02.07.

1 630 zł

6

Niechorze „Passat”

21.06 – 03.07.

1 790 zł

7

Ustronie Morskie „Korab”

28.06 – 10.07.

1 895 zł

8

Mrzeżyno „Koral” – 10 dni

17.07 – 26.07.

1 890 zł

9

Świnoujście „Złoty Kłos”

17.07 – 29.07.

1 790 zł

10

Rowy „Maszt”

12.08 – 24.08.

1 650 zł

11

Dziwnówek „Złota Rybka”

17.08 – 29.08.

1 850 zł

12

Dąbki „Maria”

21.08 – 02.09.

1 795 zł

13

Krynica „Amadeusz”

13.09 – 19.09.

840 zł

14

Rabka „Świt” - rehabilitacja

04.06 – 13.06.

 

15

Rabka „Świt” - rehabilitacja

14.06 – 24.06.

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Chełmek ul. Topolowa 8

Tel. 694 366 200

Zapisy i informacje

Poniedziałek godz. 14.00 do 17.00

Środa godz 09.00 do 12.00

Prosimy o uiszczanie opłaty za wycieczki na 14 dni przed planowanym wyjazdem !

Nie zgłoszenie się w w|w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników! Opłata za wczasy w terminie 30 dni przed planowanym wyjazdem !

 

Historia powstania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chełmku.

Założenie Koła Terenowego PZERiI w Chełmku 26.01.1976 r. Przewodniczący – Marian Soroka.
Walne zebranie delegatów powołało zarząd PZERiI 07.04.1976 r. Przewodniczący – Franciszek Szymutko.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w Bielsku-Białej w dniu 08. 09.1978 r. podjął uchwałę o przekształceniu Koła w samodzielny Oddział Rejonowy .
Walne zebranie delegatów dnia 27.12.1978 r. powołało na Przewodniczącego Związku Franciszka Szymutkę.
01.02. 1979 r. założono Koło PZERiI Nr 1 w Gorzowie, Przewodniczący – Walerian Mańkut.
28.03.1979 r. założono Koło PZERiI Nr 2 w Bobrku Przewodniczący – Władysław Adamczyk,
29.01.1983 r. założono Koło PZERiI Nr 3 Chełmek – Stare Miasto, Przewodniczący – Stefan Bernacik,
21.12.1983 r. na konferencji delegatów powołano na Przewodniczącą Związku Marię Trojanowicz, która funkcję tą pełniła do 1998 r.
26.02.1998 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano na Przewodniczącą Związku Marię Gołyźniak, która pełni tą funkcje do dnia dzisiejszego.
Koło Nr 1 Gorzów – w 1984 r. wybrano na Przewodniczącą Władysławę Bożek, w 2002 r. wybrano na Przewodniczącą Koła Nr 1 Zofię Markiel, która pełni tę funkcje do dnia dzisiejszego.
Koło Nr 2 w Bobrku w 1990 r. zostaje rozwiązane. Członkowie przechodzą do Koła Nr 1 w Gorzowie oraz do Libiąża.
W dniu 01.04.2005 r. uchwałą Oddziału Rejonowego PZERiI w Chełmku powołane zostaje Koło Nr 2 w Bobrku.
Przewodniczącą zostaje Halina Kojdecka, która funkcję tę pełni do dziś.
Dnia 22.09.2002 r. Przewodniczącą Koła Nr 3 Stare Miasto zostaje Maria Smędzik, która składa rezygnację 01.01.2016 r.
Wtedy to Przewodniczącą zostaje Maria Tanistra, która składa rezygnację we wrześniu 2016 r. Następnie funkcję Przewodniczącej obejmuje Jadwiga Romaniuk, która funkcje tą pełni do dnia dzisiejszego.

Aktualny skład Zarządu PZERiI Oddział Rejonowy w Chełmku
Maria Gołyźniak - przewodnicząca
Władysława Byrska z-ca przewodniczącej
Adam Oleś sekretarz
Barbara Krzyzanowska skarbnik


WSPOMNIENIA .............
Kierując się głęboką troską o sprawy emerytów, oraz mając na uwadze ciągle powiększającą się ich ilość na terenie gminy Chełmek, grupa działaczy społecznych postanowiła założyć Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 26.01.1976 r. podlegające do Oddziału Miejskiego w Oświęcimiu, a byli to:
P. Marian Sroka, Stefan Piękny oraz Franciszek Szymutko.
Wymieniony Zarząd otrzymał pomieszczenie na biuro w Hotelu Pracowniczym ul. Krakowska 16.
Zaczęto organizować wycieczki krajoznawcze, spotkania takie jak : Dzień Kobiet, Dzień Seniora, wczasy, które były przekazywane przez Radę Zakładową Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego .
Zarząd utworzył Koło PTTK 14.03.1977 r. które przejęło organizację wyjazdów turystycznych oraz do operetki czy kabaretu.
Koło działa bardzo prężnie, przybywa członków, działalność jast widoczna w środowisku, zachodzi więc potrzeba utworzenia samodzielnego Oddziału PZERiI co stało się faktem po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZERiI w Warszawie w dniu 01.01.1979 r.
Na tę okoliczność Zarząd PZERiI otrzymał klucze do wyremontowanego obiektu na osiedlu, nazywając go „Domem Seniora” 27.12.1978 r.
W dniu 01.02.1979 r. Zarząd powołuje w Gorzowie Koło Terenowe Nr 1 – Przewodniczącym zostaje P. Walerian Mańkut.
W dniu 28.03.1979 r. Zarząd powołuje w Bobrku Koło Terenowe Nr 2 – Przewodniczącym zostaje P. Władysław Adamczyk.
W dniu 13.12.1981 r. wstrzymano działalność świetlicową ze względu na wprowadzony stan wojenny.
Zarząd jednak nadal pracuje społecznie, powołując w dniu 29.01.1983 r. Koło Terenowe Nr 3 Chełmek Stare Miasto – Przewodniczącym zostaje P. Stefan Bernacik.
W dniu 15.06.1983 r. umiera nagle założyciel i Przewodniczący Związku P. Marian Sroka.
Na konferencji Delegatów w dn. 21.12.1983 r. Przewodniczącą PZERiI w Chełmku zostaje P. Maria Trojanowicz, która funkcje tą pełni do 26.02.1998 r.
Kultywując tradycje folkloru terenów nadwiślańskich, utworzono 14 osobowy zespół śpiewaczy „ MALWA”, złożony z członków związku.
Nadal rozwija się działalność Związku, dużo osób korzysta z przydziałów ziemniaków, owoców, cebuli, obuwia – otrzymywanych od PZPS Chełmek.
c.d.n.

 


Spotkanie z okazji Światowego Dnia ChoregoWycieczka - Zamość

 

Wycieczka - Opole