opowiem ci bajke m

Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku zaprasza wszystkie dzieci uczęszczające do klas od IV do VI szkół podstawowych z terenu gminy Chełmek do udziału w konkursie literackim ,,Opowiem Ci bajkę…”

Przedmiotem konkursu jest napisanie autorskiej bajki o dowolnej tematyce.

W tekście powinny się znaleźć treści z przeszłości, współczesne lub fantastyczne  (postacie, miejsce, wydarzenie), walka dobra ze złem, tajemnicze przedmioty, morał.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną bajkę napisaną prozą(max. 3 strony, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5)

Tekst winien być ułożony samodzielnie przez uczestników konkursu, niepublikowany
w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzany w innych konkursach.

Bajkę z imieniem i nazwiskiem autora, telefonem, deklaracją udziału wypełnioną przez rodzica: konkurs literacki ,,Opowiem Ci bajkę ...” w terminie do 23 września 2022 r. do godziny 17.00 należy dostarczyć  do  Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku, Aleja Parkowa 16.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom konkursu oraz prezentacja napisanych bajek odbędzie się 29 września 2022 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej MOKSIR, Aleja Parkowa 16 w Chełmku

Załączniki do konkursu:

  Regulamin konkursu literackiego „Opowiam Ci bajkę”.

  Deklaracja udziału dziecka w konkursie literackim „Opowiem Ci bajkę”.

opowiem ci bajke