galeria w plenerze 01 2019

Maj, czerwiec 2003 r.

Przez 10 dni gościli w Chełmku rzeźbiarze z całej Polski. Uczestniczyli w III Ogólnopolskim Plenerze Rzeźby Monumentalnej w drewnie, który odbywał się w naszym mieście w dniach 22 maja -1 czerwca.Organizatorami tego artystycznego wydarzenia byli: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury oraz Miejski Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Chełmku. Komisarzem tegorocznego pleneru został Antoni Korycik. Honorowy patronat nad imprezą sprawował burmistrz Chełmka A. Saternus i Przewodniczcy Rady Krajowej Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury dr P. Soroka. Celem pleneru była prezentacja i popularyzacja twórczości rzeźbiarzy nieprofesjonalistów . Spotkanie artystów z całej Polski miało być nawiązaniem i kontynuacją tradycji plenerów, które były w Chełmku organizowane w latach 80. Część artystów brała w nich udział i bardzo ciepło je wspomina. Do dziś pamiętamy potężne rzeźby, które ozdabiały nasze miasto. Niestety, niewiele z nich wytrzymało próbę czasu.

Miejscem pracy artystów był plac przed MOKSiR-em. Przez 10 dni słychać było huk pił, siekier i dłut, wióry leciały na wszystkie strony, a mieszkańcy Chełmka mieli okazję śledzić jak z olbrzymich kloców drewna wyłaniają się kształty rzeźb. Każdy z artystów miał inny pomysł na swoje dzieło. Proces twórczy z uwagą śledzili uczniowie, których całe pielgrzymki codziennie przychodziły pod MOKSiR. Artyści bardzo chętnie rozmawiali z młodzieżą, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Również mieszkańcy Chełmka z ciekawością przyglądali się nietypowym działaniom.

Uroczyste zakończenie pleneru odbyło się 31 maja 2003 r. podczas obchodów Dni Chełmka.

Wszyscy artyści zostali uhonorowani wyróżnieniami oraz dyplomami. Efekt ich pracy - 10 monumentalnych rzeźb- rozmieszczone zostały na terenie przyległym do MOKSIR-u i stały się niewątpliwie atrakcją i ozdobą miasta.

 

UCZESTNIKAMI PLENERU BYLI:

Robert Garczyński z Poznania,

Stanisław Milewski z Piotrkowa Trybunalskiego,

Józef Gaweł z Libiąża,

Kazimierz Szuszczewicz z Libiąża,

Stefan Łuczak z Piotrkowa Trybunalskiego,

Ryszard Gondek z Chełmka,

Zdzisław Pudełko z Kęt,

Antoni Korycik z Chełmka,

Kazimierz Pyclik z Libiąża,

Robert Nowak z Brzeszcz

Ireneusz Wierzba z Bierunia.