bobrek czworaki 00 2019

Zbiory Etnograficzne w Czworakach
Ethnographic collections in Czworaki


Od roku 2003 zabytkowy obiekt dworskich czworaków w Bobrku ma nowych właścicieli.Są nimi małżeństwo Dorota i Mirosław Klimowiczowie. Państwo Klimowiczowie wyszli z niecodzienną inicjatywą utworzenia w czworakach skansenu. Jednocześnie podjęli trud odbudowy okazałego budynku. Prace prowadzą tak by zachować archaiczny charakter i klimat obiektu. W zabezpieczanych i remontowanych wnętrzach Klimowiczowie zgromadzili dziesiątki dawnych przedmiotów codziennego użytku oraz maszyn i narzędzi rolniczych. Gospodarz z dumą prezentuje ogromną kolekcję ręcznie kutych gwoździ wydobytych ze ścian i belek w trakcie prac konserwatorskich.

Największą atrakcją dla zwiedzających jest kolekcja unikalnych maszyn, sań, drabiniastych wozów. Skansen choć jest dopiero w fazie organizacji tchnie dawnym folwarcznym klimatem. Wszystko jest prawdziwe. Prawdziwa jest również pasja właścicieli by ocalić relikty naszej materialnej kultury. Trudno uwierzyć, że zbiory kolekcjonują dopiero od roku.

Przejeżdżając przez miejscowość Bobrek warto zatrzymać się by odwiedzić czworaki. Warto również odwiedzić 200 letni Kościół, skryty w angielskim parku XIX pałac oraz drewniany spichlerz. Spacer po miejscowości ułatwia dobre oznakowanie atrakcji turystycznych wykonanych przez gminie w ramach programu «»IDENTUR’’

tekst i fot. WR

 

Since 2003 the historic manor house in Bobrek has had new owners. They are a married couple, Dorota and Mirosław Klimowicz. Mr. and Mrs. Klimowicz came up with an unusual initiative to create an open-air museum. At the same time they undertook the effort to rebuild the magnificent building. The works are conducted in such a way as to preserve the archaic character and atmosphere of the building. In the interiors that are being protected and renovated, the Klimowiczs have collected dozens of old objects of everyday use including agricultural machines and tools. The host represents with proud a huge collection of hand-forged nails excavated from the walls and beams during conservation work.

The biggest attraction for the visitors is a collection of unique machines, sledges and ladder wagons. Even though the open air-museum is in the organization phase, you can already feel that old farmhouse atmosphere. Everything is real there. Also true is the passion of the owners to save the relics of our material culture.

Passing through Bobrek it is worth stopping to visit that museum. Also it is worth to visit 200 hundreds years old church, hidden palace from the 19th century in an English park and wooden granary. Walking through the village is much easier because of the good signposting of tourist attractions made by the commune under the “IDENTUR” program.