historia 25 lat solidarnosci chelmek

Historia najnowsza
The most recent history

Uroczystość 25-lecia Solidarności pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Chełmku

Dramatyczny i niezwykle wzniosły czas narodzin „Solidarności”, procesy demokratycznych przemian, ścieranie się zniewolonych umysłów z duchem wolności – to wciąż, mówiąc tamtym językiem „białe plamy”. Nasza gminna historia czeka na swych kronikarzy, badaczy i recenzentów. Zapraszamy Państwa do dzielenia się swymi wspomnieniami, refleksjami, archiwaliami.

Uroczystości 25-lecia Solidarności, Echo Chełmka 9/2005

History of 25 years of the Solidarity movement in Chelmek

Celebration of the 25th Anniversary of Solidarity movement at the Grunwald Monument in Chełmek

The dramatic and extremely solemn time when Solidarity was born, the processes of democratic changes, the clash of enslaved minds with the spirit of freedom - these are still, to use that language, "blank pages". Our municipal history is waiting for its chroniclers, researchers and reviewers. You are more than welcome to share your memories, thoughts and personal archives.

Celebrations of 25 years of Solidarity, Echo Chełmka 9/2005