historia chelmek uciekajacy przed niemcami

Fotografia ukazuje uciekających przed Niemcami mieszkańców Chełmka. Wykonano ją we wrześniu 1939 roku, prawdopodobnie w okolicach Zagórza. Publikujemy ją dzięki uprzejmości Danuty Nowak

 

Dramatyczne wydarzenia Kampanii Wrześniowej 1939 roku rozegrały się również na terenie naszej gminy. Chełmek znalazł się w rejonie działań obronnych Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk” wchodzącej w skład Armii Kraków. Zaciętą walkę na linii Przemszy poprzedził eksodus ludności cywilnej i wycofujących się oddziałów. Chełmeckim traktem uciekały dziesiątki tysięcy osób. Na naszych łamach gromadzimy i publikujemy materiały i opracowania ukazujące tamte dni. Zapraszamy Państwa do lektury i prosimy o pomocy w dotarciu do nowych źródeł. Każda fotografia, relacja naocznego świadka, znaleziony fragment żołnierskiego rynsztunku, ocalą pamięć i wzbogacą wiedzę.


World Wars - September Campaign

The photograph shows residents of Chełmek fleeing from the Germans. It was taken in September 1939, probably in the vicinity of Zagórze. We publish it now thanks to the courtesy of Danuta Nowak.

Dramatic events of the 1939 September Campaign took place also on the territory of our municipality. Chełmek found itself in the region of defensive operations of the Independent Operational Group Silesia, part of the Army Kraków. Fierce fighting on the Przemsza River line was preceded by the exodus of civilians and retreating troops. Tens of thousands of people were escaping through Chełmek. On our pages we are collecting and publishing materials and studies showing those days. We invite you to read and we ask for help in reaching new sources. Each photograph, eyewitness report, or found fragment of a soldier's equipment will save the memory and enrich the knowledge.

Obrona przyczółka mostowego na Przemszy

Była w Chełmku żołnierska mogiła

Walki armii „Kraków” w rejonie Chełmka

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA - POZYCJA KOBIÓR

Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy