historia zagroda pactwow

W tym dziale publikujemy opracowania i monografie poświęcone naszej gminie.

Pani Halinie Hebdzie zawdzięczamy najobszerniejszą pracę "W widłach Wisły i Przemszy". To kompendium wiedzy o wydarzeniach historycznych i codziennym życiu mieszkańców Bobrka, Chełmka i Gorzowa.

Monographs and elaborations about Chelmek municipality
In this section we publish elaborations and monographs about our municipality.
To Mrs. Halina Hebda we owe the most extensive work "In the Vistula and Przemsza forks". It is a compendium of knowledge about historical events and everyday life of Bobrek, Chełmek and Gorzów residents.

 

Halina Hebda "W widłach Wisły i Przemszy"

Opracowanie Franciszka Pactwy

Monografia Anny Dyląg

Regent Horty w Chełmku „Echo Chełmka” nr 7, 13 lutego 1938 r.