Koncert Teresy Werner - nowy termin!

teresa werner nowy termin 05 21

Szanowni Państwo,
informujemy, że nowy termin koncertu
Pani Teresy Werner
przypada na dzień
17.10. 2021 r.,
godz. 16.00.
Bilety zachowują ważność.


UWAGA! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!
Wyłącznie bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na
miejsce koncertu - należy go przechowywać w bezpiecznym
miejscu. W miejscu koncertu obowiązuje kategoryczny zakaz
wykonywania zdjęć oraz filmowania, spożywania jedzenia,
alkoholu oraz palenia papierosów. W przypadku dokumentacji
telewizyjnej, filmowej bądź fotograficznej koncertu przez
organizatora, osoba posiadająca bilet wyraża zgodę na
publiczne wykorzystanie swojego
wizerunku. Zwrot biletu możliwy jest wyłącznie w przypadku
odwołania bądź zmiany terminu koncertu na podstawie
okazanego dowodu zakupu. Osoba uczestnicząca w koncercie
akceptuje szczegółowy regulamin koncertu, który dostępny
jest u organizatora oraz na stronie
internetowej www.teresawerner.pl