brynica male

 

„Brynica – granicznym szlakiem”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w 107 wyjeździe studyjnym z cyklu "Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski". Tym razem udamy się na kajakową wyprawę z nurtem Brynicy. Rzeka od zamierzchłych czasów wyznaczała granice cesarstw, państw, a obecnie regionów.
Dla mieszkańców Śląska i Zagłębia jest symbolem odrębności i tożsamości. Kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe walory Brynicy sprawiają, że staje się atrakcją turystyczną. Około trzygodzinny spływ z Piekar Śląskie do Czeladzi połączymy ze zwiedzaniem tych miejscowości. Spojrzymy z Kopca Wyzwolenia na rozległy krajobraz Wyżyny Śląskiej, odwiedzimy piekarską bazylikę oraz zabytkową elektrownię kopalni Saturn w Czeladzi. Wyjazd planujemy w niedzielę 8 maja 2022 r. o godz. 7.00 spod siedziby MOKSiR
w Chełmku pl. Kilińskiego 3 (obok dworca PKP) Koszt eskapady 116 zł. (przejazd, ubezpieczenie, ratownicy, sprzęt pływający, transport). Powrót do Chełmka ok. godz. 18.00. Wpłaty można dokonywać na konto nr 76 1240 4155 1111 0011 0863 9965 Bank Pekao SA Oddział w Oświęcimiu z dopiskiem Brynica. Zapisy, informacje: tel. 601661771. Ilość miejsc - 24, o udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.