siatka modul 02 22

siatka poprawiony 02 22

Regulamin
Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej

1. CEL ROZGRYWEK:
- popularyzacja siatkówki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
- promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skuteczne
formy profilaktyki zdrowotnej.
2. ZASADY I KATEGORIE UCZESTNICTWA:
- turniej amatorski - dla drużyn amatorskich, zakładów pracy, stowarzyszeń (18+)
- drużyny mieszane
- w drużynie może występować maksymalnie 8 zawodników
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym
- mecze w grupach zostaną rozegrane do dwóch wygranych setów do 25 pkt,
tie-break do 15 pkt
- najlepsze dwie drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszej gry, które zostaną
rozegrane systemem; zwycięzca grupy A z drugą drużyną grupy B, druga drużyna grupy A
z pierwszą drużyną grupy B. Pełne dwa sety do 25 pkt.
2. HARMONOGRAM:
- zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 16.02.2022 r. ( środa )
liczba miejsc ograniczona
- wpisowe od drużyny 120 zł ( płatność przelewem do 16.02.2022 r.)
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu turnieju
- puchary przewidziane dla pierwszych trzech miejsc
- podczas trwania turnieju przewidziany jest poczęstunek
4. SPRAWY RÓŻNE:

- brak przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w turnieju
- uczestników obowiązuje strój sportowy
- zawodnicy występują w turnieju na własną odpowiedzialność, ubezpieczenie we
własnym zakresie
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione
- każdy zawodnik zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w
materiałach
- uczestnicy turnieju podczas przebywania na hali zobligowani są do stosowania się do
aktualnych wytycznych w zakresie COVID-19.