korty brzozowa 04 21

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
zaprasza 5 maja 2021 roku od godz. 8.00
na inaugurację sezonu tenisowego na kortach przy ul. Brzozowej.

Oddajemy do Państwa użytku obiekt po gruntownej modernizacji i rewitalizacji z nadzieją, że doskonale będzie służył rozwojowi sportu i Gminy Chełmek. Jego bogata i unikalna historia, sięgająca lat trzydziestych XX wieku znalazła godną kontynuację dzięki programowi “Chełmek odNowa”. Wyśmienita ceglana nawierzchnia zyskała nową oprawę, a komfortowe, świetnie zaprojektowane zaplecze zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. By zapewnić i ułatwić proces informacji oraz rezerwacji kortów, uruchomiliśmy dla Państwa internetową aplikację https://tenis4u.pl/
System rezerwacji będzie dostępny od 4 maja od godz. 8.00.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami regulaminu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Sportowym MOKSiR w Chełmku
tel. 33 474 00 17, 600 202 215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
PRZY UL. BRZOZOWEJ 2 W CHEŁMKU
1. Korty tenisowe są obiektem sportowo-rekreacyjnym administrowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3.
2. Osoby przebywające na terenie Kortów Tenisowych przy ul. Brzozowej 2 zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów p-poż. i bhp.
3. Korty czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 oraz w soboty i niedzielę od 8-18.
4. Korzystanie z kortów tenisowych jest odpłatne. Wysokość opłat za korzystanie  z kortów tenisowych określa cennik wprowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chełmek.
5. Opłatę za grę na korcie należy uiścić przed rozpoczęciem gry.
6. Rezerwacji bieżącej należy dokonać osobiście poprzez system rezerwacji tenis4U  wnosząc równocześnie wymaganą opłatę wg cennika przez system płatności online. Dokonać rezerwacji można z wyprzedzeniem tylko do 30 dni.
7. Opłaconą rezerwację można odwołać 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej godziny gry poprzez system rezerwacji tenis4U. Zwrot opłaty zostanie dokonany przez system płatności online na konto, z którego dokonana została płatność.
8. Niewykorzystanie zarezerwowanego kortu nie zwalnia z opłaty za kort.
9. W przypadku nieodwołania rezerwacji w określonym czasie i niestawienia się do gry na zarezerwowanym korcie (powyżej 15 minut) obsługa kortów ma prawo do wynajęcia kortu innemu użytkownikowi.
10. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, czas gry, „zaszczotkowanie” kortów przez korzystającego po zakończonej grze i zejście z kortów.
11. Osoby korzystające z kortu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach (buty bez ostrych kantów z gładkim bieżnikiem).
12. Każdy korzystający z kortów ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
13. Korzystający z kortów mają obowiązek przygotowania /zatarcia/ najmowanego kortu po zakończeniu gry. Czas niezbędny na zatarcie kortu wliczany jest do czasu najmu obiektu.
14. Na terenie kortów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania wulgarnego słownictwa.
15. Na terenie kortów obowiązuje zakaz wstępu osobom nietrzeźwym, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z obiektu, urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
16. Osoby obserwujące gry na kortach prosi się o nie dekoncentrowanie grających głośnymi rozmowami, chodzeniem podczas gry, zachowaniem które uniemożliwia skupienie się grających na grze.
17. Zarządca nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
18. Zarządca ma prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki epidemiologiczne, atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z kortów lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
19. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania mienia i sprzętów znajdujących  się w budynku oraz racjonalnego używania mediów.
20. Za szkody i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z kortów odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
21. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
22. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.


Administrator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
tel. 33 846 12 96


Więcej o programie rewitalizacji “Chełmek odNowa”  >>klik<<

korty brzozowa 1 04 21

korty brzozowa3 04 21