portret mieszkancow modul 10 20

Zapraszamy do stworzenia zbiorowego portretu mieszkańców
To przedsięwzięcie jest doskonałą okazją, by stać się częścią wspaniałej
historii ziemi oświęcimskiej. Możesz bowiem przesłać swoje zdjęcie i
stworzyć wraz z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
zbiorowy portret osób, którym bliska jest idea pomocowości.
Misją Muzeum Pamięci jest prowadzenie działań upamiętniających
mieszkańców ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie z narażeniem
życia nieśli oni więźniom niemieckiego KL Auschwitz. Głównym celem
muzeum jest stworzenie nowoczesnego centrum gromadzenia i
opracowywania materiałów dokumentujących ludzkie losy w kontekście
historycznym.
Obecnie trwają prace modernizacyjne związane z dostosowaniem
budynku tzw. Lagerhausu w Oświęcimiu do potrzeb MPMZO. Na
ukończeniu są także prace projektowe dotyczące ekspozycji stałej.
Jednym z ważnych elementów tej ekspozycji ma być zbiorowy portret
mieszkańców ziemi oświęcimskiej, którym idea pomocowości jest
szczególnie bliska. Chcemy w ten sposób pokazać, że pamięć o
bohaterkach i bohaterach, którzy z narażeniem zdrowia oraz życia nieśli
pomoc więźniom niemieckiego obozu Auschwitz, jest wciąż żywa.
- Na etapie tworzenia scenariusza zrodził się pomysł zaproszenia
wszystkich chętnych mieszkańców ziemi oświęcimskiej do wspólnego
zdjęcia. Jednak ze względu na pandemię i obostrzenia z niej wynikające,
nie jest to możliwe. Dlatego też proponujemy inne wspólne i, co
niezwykle istotne, bezpieczne działanie – powiedziała Dorota Mleczko,
dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
Co należy zrobić? To bardzo proste. Jeśli bliska Ci jest idea pomocy
drugiemu człowiekowi i mieszkasz w powiecie oświęcimskim, prześlij do
nas swoje zdjęcie (może być selfie) za pomocą formularza na stronie
internetowej Muzeum Pamięci:
www.muzeumpamieci.pl/naszportret
Ważne, żeby w tle znalazł się element charakterystyczny dla ziemi
oświęcimskiej.

Nadsyłane przez Was zdjęcia będziemy sukcesywnie zamieszczać na
naszej stronie internetowej, a docelowo staną się jednym z ważnych
elementów powstającej wystawy stałej Muzeum Pamięci.
Formularz oraz dodatkowe informacje związane z projektem znajdziecie
pod adresem:
www.muzeumpamieci.pl/naszportret

portret mieszkancow 10 20