laka 08 20

 Łąka, miejsce naturalnego piękna:

To projekt Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku polegający na zmianie tradycyjnego myślenia o urządzaniu i utrzymywaniu terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. W 2015 roku w monokulturowym trawniku przed siedzibą ośrodka wytyczony został obszar ok 120 m2. Teren o nieregularnej linii brzegowej stał się zaczątkiem powstawania naturalnej łąki. Impulsem i inspiracją do stworzenia obserwatorium procesów przyrodniczych i krajobrazowych była wizyta w Visual Park w Poznaniu. W tym niezwykłym miejscu sztuka przenika się z naturalnymi walorami lasów i jezior. Niecodzienna jest też działalność Galerii ABC, której częścią jest park sztuki. W sąsiedztwie artystycznych obiektów wytyczono pierwsze w Polsce, zielne obszary kontemplacji i edukacji. Pomysł hodowania naturalnej łąki nie od razu zyskał nad Przemszą zwolenników. Jedną z nieprzekonanych osób był pan Burmistrz ale urok natury i nowe myślenie o przyrodzie zwyciężyły. Obecnie dzięki działaniom edukacyjnym ekologów i zielonych aktywistów pojawia się wręcz moda na "kwietne łąki". Po pięciu latach kształtowania naszej zielonej strefy, współistnieją trzy obszary - łąka naturalna, nie koszona, łąka koszona raz w roku oraz trawnik w miarę regularnie przystrzygany. Strefy przenikają się naturalnie, tworząc spacerowy labirynt. Przestrzeń jest również plenerową galerią rzeźby, ostoją ptactwa, zwierząt, owadów i bezkręgowców. To idealna przestrzeń do działań artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W trakcie pięciu lat trwania projektu obserwujemy jak monokulturowy trawnik stał się siedliskiem dziesiątek gatunków roślin. Obecnie obserwować można różne fazy wzrostu i rozwoju: Anafalisu perłowego (Anaphalis margaritacea), Babki lancetowatej (Plantago lanceolata L.), Babki zwyczajnej (Plantago major L.), Bluszczyka kurdybaneka (Glechoma hederacea), Bodziszeka łąkowego (Geranium pratense), Chabru driakiewnika (Centaurea scabiosa), Chabru łąkowego (Centaurea jacea), Dziurawca zwyczajnego, (Hypercium perforatum), Dzwonka jednostronnego (Campanula rapunculoides), Dzwoneka okrągłolistnego (Campanula rotundifolia), Fiołka trójbarwnego (Viola tricolor), Firletki poszarpanej (Lychnis flos-cuculi), Głowienki pospolitej (Prunella vulgaris), Goździka kropkowanego (Dianthus deltoides L.), Jastruna zwyczajnego (Leucanthemum ircutianum), Jaskra rozłogowego (Ranunculus repens), Jastrzębca kosmaczka (Hieracium pilosella), Koniczyny białej (Trifolium repens L.), Kozibródki łąkowej (Tragopogon pratensis), Pępawy nicejskiej (Crepis nicaeensis) i wielu innych.

W realizacji projektu wspomagają nas merytorycznie i ideowo biolodzy - dr Irena Walentyńska oraz mgr Anastazja Gajda.

Teren oznakowany jest tabliczkami o treści:

Łąka, miejsce naturalnego piękna:
- nie ingerujemy koszeniem i kształtowaniem zieleni,
- obserwujemy zachodzące procesy przyrodnicze,
- podziwiamy bogactwo żyjących tu roślin, zwierząt i owadów.

Pamiętajmy, że pedantyczne koszenie trawników
- zubaża dobrostan natury,
- pozbawia ptaki, zwierzęta i owady naturalnej ostoi,
- marnotrawi cenną wodę.
przystan dla owadow 08 20