mdsm modul 10 19

Aktualizacja: z przyczyn technicznych piątkowa Alternatywna Scena MDSM
rozpocznie się o godzinie 18.30, a nie 18.00 jak informowaliśmy wcześniej.
Godziny pozostałych punktów programu pozostają bez zmian.

mdsm 10 19