spotkanie dkmale

MOKSiR Chełmek wspólnie z Narodowym Centrum Kultury realizuje program "Dom Kultury+" Inicjatywy lokalne 2019, zadanie "Chełmek, kierunek kultura-nowe spojrzenie", w ramach którego odbywają się warsztaty badawcze z mieszkańcami. Badania zostały przeprowadzone z młodzieżą i seniorami, oraz osobami dorosłymi (30-40 lat).

Zachęcamy mieszkańców Chełmka do wypełniania ankiety i nadsyłania jej do nas.
https://drive.google.com/…/1cEQdFJ_p6LY-wDg_492NUDk0Me…/view

Państwa opinie i sugestie posłużą nam jako cenny materiał badawczy do opracowania diagnozy potrzeb i preferencji kulturalnych naszego środowiska.