63 rajd nordic walking1 06 19

63 RAJD NORDIC WALKING
„Wiśnicko - Lipnicki Park Krajobrazowy”

1.Termin wędrówki: 9.06.2019 r. / niedziela /
2. Wyjazd uczestników wycieczki busem spod MOKSiR w Chełmku
Pl. Kilińskiego 3 o godz. 7.00
3. Koszt wycieczki 25 zł
4. Przejazd busem: Chełmek – Lipnica Murowana – Laskowa Góra – Chełmek
5. Wycieczka piesza: Lipnica Murowana – Rozdziele – Laskowa Góra – Pasierbiec
6. Łączny czas przejścia: około 6:18 godz / 18,7 km.
7. Planowany powrót do Chełmka około godz. 17.00 .
8. Wpłaty można dokonywać na konto nr: 50811010232006031765900001
w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem „ Lipnica Murowana”
9. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc jest ograniczona !
10. Koordynator wycieczki: Agnieszka Kała tel. 509 934 789

63 rajd nordic walking mapa 06 19