karta seniora 02 20

Ruszył Program „Chełmecka Karta Seniora”.
Adresatami programu są seniorzy, za których uznaje się osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Chełmek w wieku 65 lat i powyżej. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Chełmku, do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię (jak do dowodu osobistego). Wnioski należy składać osobiście w biurze Nr 12 tut. Urzędu, pokazując do wglądu dowód osobisty.

AKTUALNE ZNIŻKI NA CHEŁMECKĄ KARTĘ SENIORA:

- zniżka na bilety do kina na seans filmowy w cenie 7 zł w kinie Iluzja w MOKSiR Chełmek, Plac Kilińskiego3,

- zniżka w obiektach Centrum Sportowego przy ul. Krakowskiej 22 w Chełmku , od poniedziałku do piątku w dni robocze godzinach od 9.00 – 15 .00 w cenie 1 zł za godzinę, za wyjątkiem korzystania z kortu krytego, gdzie zniżka wynosi 50% ceny.

- zniżka na bilet na Pływalnie Krytą w Oświęcimiu, w szczególności:

a. 70 minut na dużym basenie lub strefie rekreacyjnej - 4 zł - wejście jednorazowe, zniżka obowiązuje w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00

b. Po upłynięciu 70 minut, kolejne 5 minut na dużym basenie kosztuje 92 gr, na strefie rekreacyjnej 1,17 zł

c. Obuwie zastępcze należy zabierać ze sobą do szatni Krytej Pływalni

Wejście jednorazowe związane jest z jednym zarejestrowaniem Wizyty poprzez system terminalowy. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z jednego wejścia jednorazowego w ciągu jednego dnia.

d. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 33 842 32 19 w godzinach 8.00 – 15.00