pomniki tablica bobrek


Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy w okresie I Wojny Światowej - Kościół w Bobrku

Memorial plaque in the church in Bobrek
Tłumaczenie: Marcin Kubas /Student I roku Filologii Angielskiej, PWSZ w Oświecimiu/

Bilans strat I Wojny Światowej był straszliwy, w 1916 roku walczące ze sobą armie liczyły 14 milionów żołnierzy, a w 1918 było ich już 25 milionów.

Walki pozycyjne spowodowały ogromne straty walczących po obu stronach, liczba poległych po stronie Ententy przekroczyła 3,5 mln i 750 tys. zmarłych od ran, a po stronie państw centralnych poległo około 2,5 mln żołnierzy, a od ran zmarło ich 571 tys.

W Galicji zginęło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, a w tej liczbie sporo Polaków. W walkach na froncie I Wojny Światowej zginęło 22. żołnierzy z Chełmka, co zaświadcza tablica w kościele bobreckim z zamieszczonymi na niej nazwiskami poległych.

Źródło : H.Hebda