pomniki paprotnik 01

Obecny widok pomnika

Uroczyste odsłonięcie pomnika przy udziale ok. 5.000 osób odbyło się 5 października 1969 roku. Towarzyszył mu apel poległych zorganizowany przez stacjonującą między Chełmkiem a Libiążem jednostkę wojskową 1521. Wzniesiony przez mieszkańców pomnik został zaprojektowany przez artystów plastyków Eryka Kuszczaka i Bohdana Kiszkę.


Betonowa surowa płyta z wizerunkami ludzkich twarzy wyrażających cierpienie została usytuowana na obrzeżach miasta w dzielnicy Paprotnik. To właśnie tu w okresie okupacji istniał hitlerowski obóz pracy "Aussenkommando Chelmek". Według opracowania Emeryki Iwaszko zginęło w nim 47 osób narodowości żydowskiej.


U podnóża pomnika na kamiennych płytach widnieją nazwiska zamordowanych i zaginionych w latach 1939-1945 mieszkańców Chełmka.
Opracowano na podstawie: "Straty i zniszczenia wojenne w Chełmku" autorstwa Tadeusza Sawki.

 

pomniki paprotnik 02

Harcerze składający kwiaty w rocznicę wyzwolenia Chełmka (lata 70.)

 

pomniki paprotnik 03