historia chelmek piastowska po wojnie

Lata powojenne.
The post-war years
.

Obecna ulica Piastowska w latach 50-tych. Fot. ze zbioru rodziny Ławczysów

History of Chełmek Piastowska Street after the war

Today's Piastowska street in the 1950s. Photography from the collection of Ławczysowie family.


Pierwszy rok wolności
Zjednoczeni - losy PPS

First Year of Freedom
United - the fate of PPS