budka

Integracyjne warsztaty organizowane ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chełmku.

Uczestnicy warsztatów wspólnie z animatorami MOKSiR będa budować budki dla ptaków, które zawiesimy w Parku Rodzinnym w Chełmku.

obowiązują zapisy. MOKSiR Chełmek, Plac Kilińskiego 3, 22 lutego(wtorek) 2022 godz. 11.00