nw rajd 02 22

77 RAJD NORDIC WALKING
„Szlakami Orlich Gniazd ”
Pieskowa Skała – Ojców IV etap


1.Termin wędrówki: 13.03.2022 r. / niedziela /
2. Wyjazd uczestników wycieczki busem spod siedziby Moksir
Pl. Kilińskiego 3 w Chełmku o godz. 7.00
3. Koszt wycieczki 40 zł ( przejazd + ubezpieczenie)
4. Przejazd busem: Chełmek – Pieskowa Skała. Giebułtów - Chełmek
5. Łączny czas przejścia: około 6 godz / około 18 km.
6. Planowany powrót do Chełmka około godz. 18.00 .
7. Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr: 76124041551111001108639965
w Bank Pekao SA Odział w Oświęcimiu z dopiskiem
„ Szlakami Orlich gniazd” Pieskowa Skała - Ojców IV etap
8. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym uczestnictwa
w wyjazdach organizowanych przez MOKSiR W Chełmku
9. Zapisy Agnieszka tel. 509 934 789

mapa rajd 02 22