XXI amatorski turniej oldbojow 03 19

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w CHEŁMKU zaprasza do udziału w XXI AMATORSKIM TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO OLDBOJÓW, który odbędzie się
1 marca 2019 r. o godz.16.30 w siedzibie MOKSiR w Chełmku.

W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły
35 rok życia.
Rozgrywki prowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych :
- 35 – 50 lat (grupa młodsza)
- od 51 lat (grupa starsza)
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń.
Zawodników obowiązuje obuwie zastępcze oraz własny sprzęt.
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów
do godz.16.00. Wpisowe wynosi 10 zł.