Jesteśmy stowarzyszeniem, które za główny cel swej działalności stawia rozwijanie twórczych postaw i upowszechnianie sztuk pięknych w lokalnym środowisku. W 2010 nasze idee realizowało trzydziestu ośmiu członków i liczne grono sympatyków. Jesteśmy otwarci i życzliwi wobec wszystkich osób wrażliwych na piękno malarstwa, rysunku, rzeźby, poezji i prozy. Gorąco zachęcamy młodzież by starała się być twórcza, wrażliwa i dostrzegała piękno wokół siebie.

rstk 2014