pomniki przyrody dab 02a

Pomniki przyrody

Prezentujemy Państwu "pomniki przyrody" istniejące na terenie naszej gminy. Od wiosny 2007 roku MOKSiR wspólnie z młodzieżą ze szkoły PZnr8SZiO w Chełmku podjął działania mające na celu uznanie trzech kilkusetletnich drzew jako "pomniki przyrody". Koordynatorem projektu była Agata Pik, a konsultantem merytorycznym mgr Magdalena Owsiak. Po kilkumiesięcznych pracach wniosek został skierowany do Rady Miejskiej w Chełmku. Już w wrześniu dowiemy się czy drzewa uzyskają status "pomników".

 

Dąb Szypułkowy (Quercus robur)

pomniki przyrody dab 01
- obwód pierśnicy 380 cm
- pierśnica 121 cm
- wysokość 25 m
- wysokość do pierwszego konaru 6 m
- stan zdrowotny: zły
- uszkodzenia :50% korony suchej, brak pielęgnacji.
- wymagane zabiegi ochronne: cięcie sanitarne
Drzewo rośnie obok leśniczówki na Nowopolu

 

Dąb Szypułkowy (Quercus robur)

pomniki przyrody dab 02
- obwód pierśnicy 500 cm
- pierśnica 160 cm
- wysokość 26 m
- wysokość do pierwszego konaru 3,5 m
- stan zdrowotny: zły
- uszkodzenia :40% korony suchej, brak pielęgnacji.
- wymagane zabiegi ochronne: cięcie sanitarne, zabezpieczenie ściętego
pnia bocznego
Drzewo rośnie obok leśniczówki na Nowopolu

 

Jesion Wyniosły (Fraximus excelsior)

pomniki przyrody jesion 01

- obwód pierśnicy 370 cm
- pierśnica 118 cm
- wysokość 18 m
- wysokość do pierwszego konaru 4 m
- stan zdrowotny: dobry
- uszkodzenia: nieliczne suche gałęzie, brak wcześniejszych prac
pielęgnacyjnych
- wymagane zabiegi ochronne: cięcia sanitarne
Drzewo rośnie obok leśniczówki na Nowopolu