historia orkiestra wincentego palki

Archiwalne fotografie
Archival photographs

Orkiestra szkolna pod batutą Wincentego Palki. Po lewej: K.Balon, A.Czerw-sołtys, po prawej -nauczyciel; 6 stycznia 1936 r.

School orchestra conducted by Wincenty Palka. On the left: K.Balon, A.Czerw - village administrator, on the right - teacher; January 6th, 1936.

Chełmek na żelaznym szlaku
Album Pamiątkowy -wręczenie sztandaru Rady Ministrów 1962
Stawy w Chełmku, lata 70
Z albumu rodziny Lechów
Album rodziny Niziołków
Pasje mieszkańców
Maszyny i urządzenia II
"TERMIT 1989"
Zdjęcia czeskich mieszkańców batowskiej kolonii w Chełmku, Lata trzydzieste XX wieku.
Album Gerarda Matyji
Rozbudowa PZPS Chełmek, lata 70. i 80. XX wieku
Gmina Chełmek i jej mieszkańcy z początków XX wieku
Era Baty czyli nowy Chełmek 
Ziemia Chełmecka w okresie II wojny światowej
"Z nurtem Przemszy i Wisły"
Lata 60. i 70.
Maszyny i urządzenia
Okres powojenny
Sportowe tradycje
Życie rodzinne społeczne i religijne

Powstaje fabryka
The factory is being built

 

W zdrowym ciele...czyli dynamiczny rozwój sportu w Chełmku
In a healthy body... or the dynamic growth of sport in Chełmek

 

 

Ze świętym Florianem na sztandarze
With St. Florian on the banner