historia mapa porebskiego

Mapa Porębskiego. Mapa Księstwa Oświęcimsko  Zatorskiego z 1587 r. Miedzioryt kolorowy,

 

Do najstarszych zapisów kartograficznych ukazujących nasze okolice, należy Mapa Księstwa Oświęcimsko – Zatorskiego. Sporządził ją Porębski w 1587 roku. Jeden z egzemplarzy wykonany techniką barwnego miedziorytu, można podziwiać w Muzeum Karpia w Zatorze http://muzeumkarpia.eco.pl/ Prezentujemy Państwu wybrane internetowe wersje map z różnych
okresów historycznych. . Ich analiza pozwala obserwować zachodzące zmiany polityczne, gospodarcze i cywilizacyjne.

Niestety obecnie nie posiadamy czytelnej wersji internetowej mapy Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego z 1587 roku. Prosimy internautów o dzielenia się adresami do ciekawych znalezisk Kartograficznych.


Chełmek and its surroundings on old maps

Map made by Porębski. Map of the Oświęcim-Zator Duchy from the year 1587. Hand-colored copperplate engraving.

The map of the Duchy of Oświęcim and Zator belongs to the oldest cartographic records depicting our area. It was drawn up by Porębski in 1587. One of the copies made in the technique of a colored copperplate can be admired in the Carp Museum in Zator http://muzeumkarpia.eco.pl/

We present you with selected online versions of maps from various historical periods. Their analysis allows us to see the political, economic, and civilizational changes that occurred.

Unfortunately, we do not currently have a readable online version of the map of the Duchy of Oświęcim and Zator from 1587. Therefore, we would like you, the internauts, to share with us the addresses leading to the interesting cartographic findings.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Schlesien_1905.png

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/37-50.jpg

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm  REWELACJA! / REVELATION!

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=24133&dirids=1

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=32166&dirids=1

http://www.library.wisc.edu/etext/ravenstein/mapdl.html

 

Wywiad z Janem Ptasińskim