historia uczniowie szkoly w gorzowie

Uczniowe szkoły powszchnej w Gorzowie (okres okupacji). fot. ze zbiorów K.Mętelskiego

Gorzów - sketches, essays
Students of a public school in Gorzów (occupation period). Photo from K. Mętelski's collection

Historia Gorzowa

Charakterystyka środowiska Gorzów – Chełmek

Aleksander Babiński "Spór graniczny między Gorzowem a Prusami w 1905 roku"

Aleksander Babiński "Pomiędzy Wisłą a Przemszą"

Franciszek Matyja "Z dziejów Gorzowa" Echo Chełmka nr 41 i 42, październik 1938 r.