czteroosobowa rodzina na niebieskim tle

 plakat nsp 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021: Liczymy się dla Polski!

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
- mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i
cudzoziemcy,
- obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w
Polsce,
- osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij
formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd
gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.
Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez
telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz
telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w
spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane
jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej
są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do
przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować
rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!