teresa werner modul 02 20

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Wydawnictwo Muzyczne
i Impresariat Artystyczny "ESKA"

zapraszają na koncert
Teresy Werner

19 kwietnia 2020, godz. 16:00,
Scena MOKSiR
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w MOKSiR w Chełmku
 
Zapraszamy!
 

UWAGA! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!
Wyłącznie bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na
miejsce koncertu - należy go przechowywać w bezpiecznym
miejscu. W miejscu koncertu obowiązuje kategoryczny zakaz
wykonywania zdjęć oraz filmowania, spożywania jedzenia,
alkoholu oraz palenia papierosów. W przypadku dokumentacji
telewizyjnej, filmowej bądź fotograficznej koncertu przez
organizatora, osoba posiadająca bilet wyraża zgodę na
publiczne wykorzystanie swojego
wizerunku. Zwrot biletu możliwy jest wyłącznie w przypadku
odwołania bądź zmiany terminu koncertu na podstawie
okazanego dowodu zakupu. Osoba uczestnicząca w koncercie
akceptuje szczegółowy regulamin koncertu, który dostępny
jest u organizatora oraz na stronie
internetowej www.teresawerner.pl

teresa werner plakat 02 20