dkplus wyniki 07 19

 

W dniu 18 lipca 2019 roku komisja w składzie:
1. Katarzyna Heród – Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu (przewodniczący)
2. Iwona Kusak – animator Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.
3. Urszula Bialik – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.
4. Waldemar Rudyk – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku

dokonała oceny inicjatyw lokalnych, zgłoszonych przez mieszkańców Chełmka w ramach programu „Chełmek kierunek kultura - nowe spojrzenie” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019.

Do konkursu zostało zgłoszonych 9 projektów.

1. „W sąsiedzkim kręgu – zmieniamy świat na +”
2. „Warsztaty muzyczne, instrumenty świata”
3. Bieg pt. „Chełmek w butach”
4. „Natura, sztuka, działanie! – cykl spotkań warsztatowych
5. „Nieobecnym sąsiadom – wspomnienie o żydowskich mieszkańcach Chełmka”
6. „Historie (nie)codzienne
7. „EKO-kreatywni. Jak z ekologii uczynić sztukę”
8. „Przystanek wyobraźnia”
9. „Wakacyjny kufer wspomnień”

Komisja po wnikliwej analizie formalnej oraz sprawdzeniu zgodności z założeniami regulaminu, rekomendowała do dofinansowania 7 projektów:

1. „W sąsiedzkim kręgu – zmieniamy świat na +”
2. „Warsztaty muzyczne, instrumenty świata”
3. „Natura, sztuka, działanie! – cykl spotkań warsztatowych
4. „Nieobecnym sąsiadom – wspomnienie o żydowskich mieszkańcach Chełmka”
5. „Historie (nie)codzienne – spotkania ze sztuką i tradycją
6. „Wakacyjny kufer wspomnień”
7. „Przystanek wyobraźnia – literatura w służbie ekologii” (Rekomendacja komisji: Połączenie projektu numer 7 i 8 oraz poszerzenie projektu o działania związane z promocją czytelnictwa np. warsztaty).

Gratulujemy wnioskodawcom.
Realizacja projektów rusza od września 2019.
Protokół z posiedzenia komisji dostępny do wglądu w siedzibie MOKSiR

komisja dkmałe06 19