teatralny autobus modul 05 19

 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na wyjazd do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl "Duchologia polska". Czym jest duchologia? To polski odpowiednik francuskiego słowa „hantologie”, którego po raz pierwszy użył współczesny filozof Jacques Derrida. Według myśliciela teraźniejszość jest tylko wtedy, gdy odnosimy ją do przeszłości, zaś ludzie powrócą wkrótce do tego, co już było – znanych im estetyk, form i mediów obecnie postrzeganych jako przestarzałe.
Na świecie duchologia jest więc powrotem do starych mediów – aparatów fotograficznych, adapterów, estetyki komputerowej.
W naszym kraju termin ten rozsławiła Olga Drenda, dziennikarka, etnografka, założycielka strony internetowej kolekcjonująca ciekawostki z przełomu transformacyjnego i autorka książki „Duchologia polska” opisującej przedmioty, wnętrza, widoki i fonosferę późnego PRL i początku dzikiego kapitalizmu.
Wyjazd 07.06. 2019 r. o godz. 17.30 spod siedziby MOKSiR w Chełmku pl. Kilińskiego 3, zapisy telefonicznie pod nr 33 846-12-96 lub w siedzibie MOKSiR .Koszt 45 zł /bilet, przejazd, ubezpieczenie/. Wpłaty można dokonywać na konto nr 50 8110 1023 20060317 6590 0001 w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem "Teatr Zagłębia" . Serdecznie zapraszamy :)

teatralny autobus 05 19