piekna rzecz robic buty 05 19

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza wszystkich, którym nie jest obojętne lokalne dziedzictwo i zachowanie obuwniczych tradycji naszej miejscowości do społecznego projektu.
Pragniemy wspólnymi siłami zrekonstruować już prawie niewidoczne malowidło na fabrycznym murze. U wylotu ulicy Przemysłowej na betonowym parkanie przez kilka dekad widniała malarska kompozycja z tekstem "Piękna rzecz robić buty przyjacielu. Buty są potrzebne wszystkim, poezja niewielu". Autorem fraszki był znany poeta i satyryk Jan Izydor Sztaudynger. Utwór powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku po wizycie literata w Chełmku. Dyrekcja fabryki uznała fraszkę za pochwałę obuwniczego kunsztu i zleciła pracowni plastycznej zaprojektowanie i wykonanie malowidła. Według pewnej relacji, inspiracją do powstania utworu było gorzkie wspomnienie poety o spotkaniu autorskim
w miasteczku nad Przemszą. Mała frekwencja skłoniła go do refleksji że "...Buty są potrzebne wszystkim, poezja niewielu" Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za własne wspomnienia i relacje dotyczące przytaczanej historii.

Zapraszamy w dniach 22 i 5 czerwca oraz 12 czerwca  o godz. 10.00 na ul. Przemysłową
w pobliżu dawnego "Przygotowania Produkcji" i wjazdu do "Technoskóru". Prace odbywać się będą pod fachowym nadzorem artystów plastyków. MOKSiR zapewnia uczestnikom materiały i narzędzia. Wierzymy, że wspólne działanie pozwoli na kolejne dziesięciolecia zachować pamięć o poecie, minionej epoce i obuwniczym etosie naszego miasta.
Naszymi partnerami są:
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku
Klub Miłośników Ziemi Chełmeckiej,
Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"